קריאת שירות הינה פנייה יזומה של יצרן הרכב אל בעלי הרכבים לשם ביצוע בדיקה ו/או

פעולה מונעת ו/או תיקון ברכב.

פנייה יזומה זאת נקראת "קריאה חוזרת" (Recall)

לבדיקה האם הרכב שבבעלותך דורש קריאת שירות הזן מספר רכב או מספר שלדה-